Missie

Kinderopvang De Kleine Zeester biedt een huiselijke, kleinschalige, professionele opvang met enthousiaste, creatieve en vaste pedagogisch medewerkers. Van iedere dag maken wij een gezellige en leerzame dag met kinderen en ouders.

VisieDSC00352

Kinderopvang De Kleine Zeester heeft bewust gekozen voor een kleinschalige opvang met kinderen tussen 0-12 jaar. Daardoor hebben wij voor elk kind veel individuele aandacht en kunnen wij inspelen op de behoefte van het kind. Ieder kind is namelijk uniek. Heeft uw kind extra begeleiding nodig, bijvoorbeeld bij een taalachterstand?  Dan zorgen we ervoor dat uw kind optimale begeleiding krijgt, zodat de achterstand zo klein mogelijk wordt.

Wij willen een huiselijke sfeer creëren zodat kinderen zich vertrouwd en veilig voelen, dit maakt dat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Continuïteit en professionaliteit zorgen ook voor een veilige en vertrouwde omgeving. De kinderen hebben elke dag een vertrouwd gezicht doordat er twee vaste, professionele pedagogisch medewerkers aanwezig zijn.

Wij zorgen voor ontwikkelingsgerichte activiteiten. Daarnaast krijgen ze veel ruimte om zich te ontwikkelen en op ontdekkingstocht te gaan. Wij zorgen voor passend spelmateriaal en uitdagende hoeken waardoor ieder kind een leerzame, gezellige en uitdagende dag bij ons heeft.

Voor de kinderen is het van belang dat er goed contact is tussen ouders en de pedagogisch medewerkers. Een prettig gevoel van de ouder op de opvang heeft ook een positieve weerslag op het kind. De verantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt bij de ouders. Zij delen hun verantwoordelijkheid met het kinderdagverblijf.