Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen, hanteren wij het vierogenprincipe. Dit houdt in dat de pedagogisch medewerker zo min mogelijk alleen op groep staat. Wij hebben op de groep en in de slaapkamers camera’s hangen. De beelden kunnen alleen door de leidinggevenden worden bekeken. De beelden worden ook opgenomen, in het belang van de kinderen. De leidinggevenden kijken deze beelden iedere twee weken terug. Zijn er geen verdachte situaties te zien door ouders/kinderen of pedagogisch medewerkers? Dan worden deze beelden definitief verwijderd.

De toiletruimte wordt ook gefilmd. We filmen niet in de wc’s, maar kunnen wel duidelijk zien wat er gebeurt.

Indien de pedagogisch medewerker alleen ergens heen gaat (Bijvoorbeeld gymzaal) dan wordt er een babyfoon meegenomen of er wordt gezorgd voor genoeg toezicht vanuit de groep.

In de slaapkamer staan babyfoons die de gehele dag aanstaan, zodat men op de groep kan horen wat er in de slaapkamer gebeurt. Zodra er geen kinderen meer slapen, worden de rolgordijnen opengedaan. Zo is er nog beter toezicht op de slaapkamer vanuit buiten.

Als er één pedagogisch medewerker met een paar kinderen buiten is, staat de buitendeur open. Zodat de ander binnen kan horen wat er buiten gebeurt, en andersom.  Door de vele ramen blijft er goed zicht op elkaar.

Met uitstapjes gaan de pedagogisch medewerkers bij voorkeur minimaal met zijn tweeën op pad met een groepje kinderen. De pedagogisch medewerker die op pad gaat blijft in de omgeving waar voldoende sociale controle aanwezig is van andere mensen. Bijvoorbeeld naar een speeltuin in een woonwijk of boodschappen halen in de winkel.

De sfeer op kinderopvang De Kleine Zeester is open en laagdrempelig. Wij kunnen elkaar aanspreken. Dit vinden wij belangrijk want door elkaar aan te spreken en wij maar één groep hebben, leer je elkaar goed kennen.

Afwijking BKR-ratio:

Vanaf 2018 mag er maximaal 3 uur per dag afgeweken worden van het kind-leidster ratio. We vinden het belangrijk dat de kinderen alle aandacht kunnen krijgen. Wij wijken alleen af op de momenten dat leidsters met pauze kunnen zijn. Dit kan tussen 11.30-14.30 uur zijn. Tijdens het openen en sluiten zorgen wij dat er een leidster wordt ingepland zodra deze nodig is qua kind aantal.