Klachten.

Wij zijn aangesloten bij De Geschillencommissie. Dit is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de ouders en de oudercommissie.

Wij doen onze uiterste best voor kinderen en ouders. Toch kan het voorkomen dat de ouder ergens niet tevreden over is. Wij stellen het op prijs als de ouder of de oudercommissie de klacht eerst bespreekt met de desbetreffende pedagogisch medewerker. Zodat er gekeken kan worden of er wat veranderd kan worden aan de kwaliteit van de opvang. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u de klacht intern melden. Onze interne klachtenregeling vind u hier.

Wilt u uw klacht niet intern melden? Dan mag u de Geschillencommissie inschakelen, waarbij wij zijn aangesloten.

Meer informatie over De Geschillencommissie is te vinden op : www.degeschillencommissie.nl

Onze jaarverslagen klachten zijn te vinden in de gang van onze kinderopvang.