Bij de activiteiten hebben we oog voor alle ontwikkelingen van het kind, niet voor een beperkt gedeelte. Daarom bieden wij een VVE-programma aan, die zich richt op de totale ontwikkeling van ieder kind.

(VVE staat voor Voor-Vroegschoolse Educatie) VVE vinden we belangrijk om de kinderen goed voor te kunnen bereiden op de basisschool. We hebben gekozen voor VVE Kiki, speciaal bedacht voor kleinschalige kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en gastouders. Dit programma biedt ook veel ruimte voor eigen ideeën en ideeën van de kinderen zelf, leeftijd maakt hierbij niet uit. De gemeente Oude IJsselstreek geeft geen subsidie voor dit VVE programma dus wij kunnen helaas geen opvang bieden voor een VVE indicatie. Kiki de beer is een knuffelbeer die bij de kinderen op de groep komt wonen in zijn eigen huisje. Met hulp van beer Kiki worden allerlei activiteiten uitgevoerd rondom de volgende ontwikkelingsgebieden: Motoriek, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Spraak & Taal en Rekenprikkels. Het programma van de dag wordt met de kinderen gecommuniceerd door middel van de dagritmekaarten. De kinderen kunnen aan de hand van deze kaarten zien waar we in het dagprogramma zijn en wat we daarna gaan doen. Dit biedt ze vertrouwen, veiligheid en houvast. Elke maand staat een thema centraal, die wij aanpassen aan wat speelt bij de kinderen. Dat thema staat uitgebeeld op de groep, door middel van boekjes, veilige voorwerpen/speelgoed en decoratie. We betrekken de ouders hier ook bij, bijvoorbeeld door:
  • De ouders te vragen om spullen omtrent het thema mee te nemen.
  • Bij eventuele uitstapjes die we maken, behorend bij een thema.
Door middel van een observatie houden wij elk half jaar bij hoever het kind in zijn ontwikkeling is en waar het nog in gestimuleerd kan worden. Zo krijgt de ouder een beeld hoe het kind zich op het kinderdagverblijf ontwikkelt.

DSC00358