Hier vindt u informatie over de vier basisdoelen die centraal staan in ons beleid. Het volledige beleidsplan is inzichtelijk op de locaties. Het bieden van emotionele veiligheid. De pedagogisch medewerkers schenken veel aandacht aan dit doel, omdat het de basis legt voor de verdere ontwikkeling van het kind. Wij zijn een kleinschalige opvang, zo kennen de leidsters de kinderen en ouders en andersom. Elk kind heeft een eigen mentor, zo is er meer ruimte om kinderen nog beter te leren kennen. Kinderen tot 1 jaar hebben twee vaste gezichten, er is altijd één van de twee vaste gezichten aanwezig. We creëren een huiselijke sfeer en hebben een verticale groep, dit betekent dat kinderen van 0-4 jaar met elkaar kunnen spelen. Wij werken met een vaste structuur en dagritme dit geeft alle kinderen veiligheid en houvast. De pedagogisch medewerkers heten de kinderen welkom bij binnenkomst en gaan een persoonlijk gesprekje aan, hierbij maken ze oogcontact met het kind. Door het kind te knuffelen en ze te laten voelen dat ze welkom zijn voelt het kind zich meer op zijn gemak en heeft het kind ruimte om zijn emoties te uiten.TMDH6819 Mogelijkheid tot ontwikkeling van de persoonlijke competenties. Elk kind is uniek en bijzonder. Wij accepteren kinderen zoals ze zijn en hebben vertrouwen in het vermogen van kinderen. Kinderen leren binnen hun eigen vermogen, tempo en op geheel eigen wijze. Door te spelen leren kinderen veel. Ze ontdekken vanuit nieuwsgierigheid of behoefte. De pedagogisch medewerker stimuleert het kind in zijn spel en ontdekkingsreis, moedigt het kind aan en geeft complimentjes. Ze maakt een kind bewust van zijn eigen talenten en capaciteiten. Daarnaast ondersteunt ze het kind door te troosten, te helpen en te oefenen. De pedagogisch medewerker begeleidt het kind in zijn ontwikkelingen en helpt zo zijn gevoelens een plaats te geven. De pedagogisch medewerker zorgt voor gevarieerd en uitdagend spelmateriaal, dat aansluit bij de behoefte en het ontwikkelingsniveau van het kind. Het daagt uit om een stapje verder te gaan, en ontwikkelen zo hun creativiteit, talent, fantasie en doorzettingsvermogen. Door veel met de kinderen te praten, te zingen en boekjes voor te lezen wordt de taalontwikkeling nog meer gestimuleerd. Mogelijkheid tot ontwikkeling van de sociale competenties. De pedagogisch medewerkers zullen kinderen stimuleren om contact te maken met anderen, rekening te houden met elkaar, respect te tonen en elkaar een helpende hand te bieden. Het kind zal ervaren, dat het erbij hoort en mag zijn wie het is. Tijdens o.a. tafelmomenten en activiteiten besteden de pedagogisch medewerkers aandacht aan de sociale vaardigheden op een passende manier binnen de belevingswereld van het kind. Door mee te spelen met de kinderen, kan ook sociaal gedrag tussen kinderen worden gestimuleerd: ‘Ik zie dat kind X ook graag mee wil doen, misschien wil hij ook wel een kopje koffie, wil je voor haar ook iets te drinken maken?’ MAHV4048Elkaar helpen; doen wij altijd. Oudere kinderen kunnen jongere kinderen bijvoorbeeld de schoenen aangeven, omdat zij er zelf niet bij kunnen. Kinderen kunnen de pedagogisch medewerkers helpen met tafel dekken of tafel afruimen. De kinderen worden hierdoor gestimuleerd om elkaar en volwassenen te helpen. Ervaring leert dat de kinderen erg trots zijn als ze andere kinderen kunnen helpen, dit gebeurt al vaak uit zichzelf. Normen en waarden. Kinderen leren wat wel en niet mag en hoe je je moet gedragen. Pedagogisch medewerkers geven daarbij het voorbeeld aan de kinderen. Pedagogisch medewerkers zijn zorgzaam maar stellen ook duidelijke grenzen en geven uitleg waarom iets niet mag. Er wordt veel aandacht gegeven aan positief en gewenst gedrag. Dit moedigen wij aan door de kinderen te belonen door middel van complimentjes, aandacht en aanmoedigingen. Ze voelen zich hierdoor gerespecteerd en hun zelfvertrouwen groeit. Verdere normen en waarden die wij belangrijk vinden zijn: elkaar met respect behandelen, luisteren naar elkaar, beleefd zijn, niet midden in een gesprek weglopen, delen, wachten op elkaar, samen spelen, geen spullen stuk maken, eerlijk zijn, niet vloeken. Aangezien wij veel buiten zijn, vinden we respect voor de natuur en dieren ook erg belangrijk. Wij geven hier weer voorbeeldgedrag en leren ze omgaan met dieren en de natuur, door er veel over te vertellen/ te laten zien.