Bij ons op het kinderdagverblijf betaal je per uur. Dat betekent dat je alleen de uren betaalt die volgens het contract zijn afgesproken. Bijvoorbeeld u heeft een contract van 9.00-17.00 uur dan betaalt u alleen deze uren. De minimale uren om af te nemen zijn van 9.00 tot 16.00 uur.
Mocht u onverhoopt te laat komen of uw kind eerder brengen, dan betaalt u per kwartier extra. 
 
Onze uurprijs is €9,50. 
 
Komt uw kind niet doordat u een vrije dag heeft of vakantie heeft, dan betaalt u deze uren niet als u dit een maand van te voren doorgeeft. Bijvoorbeeld: wilt u een vrije dag in de maand juli, dan moet dit vóór 1 juni doorgegeven worden.

Voor 4 x het aantal contracturenwordt 20% gerekend, geteld over een jaar. Overige vrije dagen worden, mits tijdig doorgegeven, niet doorberekend.

——————————————————————————————————————————–

Voor onze buitenschoolse opvang hebben wij een uurprijs van €9,50

Wij rekenen de uren van de gehele middag, vanaf 14.15 uur tot 17.30 uur.
In vakanties zijn wij gesloten.