De oudercommissie heeft als doel de belangen van kinderen en ouders/verzorgers zo goed mogelijk te behartigen. Dit doet de oudercommissie door mee te denken en te adviseren over het beleid en kwaliteit van de opvang. Dit kan via het gevraagd of ongevraagd adviesrecht zoals dat in de wet kinderopvang is vastgelegd. Ook overlegt Kinderopvang De Kleine Zeester met de oudercommissie over verschillende zaken. De oudercommissie organiseert jaarlijks een feestje voor de kinderen, ouders en leidsters van het kinderdagverblijf. De oudercommissie wil op een zo open mogelijke wijze communiceren en alle belanghebbenden helder en duidelijk informeren.

Wil je meer weten en/ of zijn er zaken die u onder de aandacht wilt brengen dan kan er contact opgenomen worden via de mail.

OC Bontebrug: oc.dekleinezeestersilvolde@hotmail.com

OC Westendorp KDV en BSO: oc.westendorp@hotmail.com