Ga direct naar

Peuteropvang
Kinderopvang

Waarden en normen

Kinderen leren om te functioneren in een groter geheel, in de groep en in de maatschappij.Zij leren wat wel en niet mag en hoe je je moet gedragen. Pedagogisch medewerksters geven daarbij het voorbeeld aan de kinderen. Pedagogisch medewerkers zijn zorgzaam maar stellen ook duidelijke grenzen en geven uitleg waarom iets niet mag. Straffen is een laatste middel als aanspreken op gedrag niet helpt, maar zal zo min mogelijk worden toegepast.

Wanneer er niet geluisterd wordt, zal het kind worden toegesproken op ooghoogte van het kind. Mocht het nodig zijn, wordt het kind even uit de situatie gehaald en op een stoeltje worden gezet om na te denken. Na deze korte periode gaat de betreffende pedagogisch medewerker naar het kind toe om te praten over waarom het kind op de stoel zit. Als ze elkaar begrepen hebben, geven ze elkaar een knuffel of aai over de bol en gaan daarna fijn spelen. Lichamelijk straffen is nooit geoorloofd, ook kinderen onderling mogen elkaar geen pijn doen. Wij leren de kinderen dat boos zijn best mag, maar dat een ander kind pijn doen, niet leuk is.

Er wordt veel meer aandacht gegeven aan positief en gewenst gedrag. Dit moedigen wij aan door de kinderen te belonen door middel van complimentjes, aandacht en aanmoedigingen. Ze voelen zich hierdoor gerespecteerd en hun zelfvertrouwen groeit.

Verdere normen en waarden die wij belangrijk vinden zijn: elkaar met respect behandelen, luisteren naar elkaar, beleefd zijn, niet midden in een gesprek weglopen, delen, wachten op elkaar, samen spelen, geen spullen stuk maken, eerlijk zijn, niet vloeken.

Aangezien wij veel buiten zijn, vinden we respect voor de natuur en dieren ook erg belangrijk. Wij geven hier weer voorbeeldgedrag en leren ze omgaan met dieren en de natuur, door er veel over te vertellen/ te laten zien.

Wij schenken ook aandacht aan andere culturen, door spelen met poppen met verschillende huidskleuren, praten over feesten die andere culturen hebben, boekjes erover lezen en voorbeeldgedrag laten zien: dat je respect hebt voor ieder mens, ongeacht cultuur.

DSC00425