Ga direct naar

Peuteropvang
Kinderopvang

Bieden van emotionele veiligheid

De pedagogisch medewerkers schenken veel aandacht aan dit doel, omdat het de basis legt voor de verdere ontwikkeling van het kind. Dit doen zij door:

 • Kleinschalig te werken, zo kennen alle leidsters alle kinderen en ouders en andersom
 • Het kind wordt op de opvang door vaste pedagogisch medewerkers begeleid. De pedagogisch medewerksters dragen er zorg voor dat er een vertrouwensband wordt opgebouwd met het kind en de ouders.
 • Het kind welkom te heten bij binnenkomst.
 • Een persoonlijk gesprek aan te gaan met het kind.
 • Het kind zichzelf te laten zijn.
 • Veel aandacht voor het wennen.
 • Veel knuffelen en ze laten voelen dat ze welkom zijn.
 • Oogcontact maken.
 • Het kind bij zijn naam aanspreken.
 • Gevoelens te benoemen.
 • Het kind ruimte te geven om emoties te uiten.
 • De kinderen worden uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten, maar zijn het    niet verplicht.
 • Door de huiselijke sfeer, en een verticale groep een thuissituatie te creëren.
 • Een vaste structuur en dagritme te hanteren, dit geeft veiligheid en houvast.
 • Eigen mandje beschikbaar te hebben waar persoonlijke spullen kunnen worden bewaard. Zoals reservekleding en knuffels.

Al dit bovenstaande doen we bij ieder kind, bij zowel baby’s, dreumesen als peuters.TMDH6819

De pedagogisch medewerkers vragen regelmatig aan de ouders of de opvang naar wens verloopt. Naast het dagelijks contact zijn er nog momenten van contact met de ouder over de opvang:

 • Dagelijks invullen van een digitaal dagboek via Bitcare. Hierin kunnen de ouders ook een berichtje schrijven, mocht er iets te melden zijn.
 • Ouderavond min. 1x per jaar.
 • Kind ontwikkelingsgesprek min. 1x per jaar.
 • Tevredenheids enquête min. 1x per jaar.
 • Ouders mogen altijd via Bitcare, sms, of bellen contact opnemen om te vragen hoe het met het kind gaat.

Elk kind heeft een eigen mentor. Door een eigen mentorkind te hebben is er meer ruimte voor de pedagogisch medewerker om een paar kinderen beter te leren kennen. Hierdoor kunnen zij beter inspringen op de behoeften van deze kinderen. Door een goede vertrouwensrelatie op te bouwen, zullen kinderen zich emotioneel veilig voelen op de opvang. Ook de ouders hebben nu 1 vast aanspreekpunt voor hun kind. In de teamvergaderingen zullen alle kinderen worden besproken.

Aan een kind van 0 jaar worden twee vaste pedagogisch medewerkers toegewezen. Op de dagen dat het kind komt, is er minimaal een van deze twee pedagogisch medewerkers aanwezig. Dit is om de kinderen meer emotionele veiligheid en vertrouwen te bieden. We doen ons uiterste best om hier structureel aan te voldoen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, door ziekte, verlof of calamiteit) dan wordt de derde vaste kracht ingezet.