Ga direct naar

Peuteropvang
Kinderopvang

Sociale competentie

Kinderdagverblijf De Kleine Zeester heeft 1 groep per dag, waardoor het kind iedereen leert kennen. Aangezien we een verticale groep hebben, leren kinderen dat niet iedereen alles al kan wat een ander misschien al wel kan. Ze leren rekening te houden met elkaar,  of om ze bepaalde dingen voor te doen of te laten zien.

De pedagogisch medewerkers zullen kinderen stimuleren om contact te maken met anderen, rekening te houden met elkaar, respect te tonen en elkaar een helpende hand te bieden. Het kind zal ervaren, dat het erbij hoort en mag zijn wie het is.

De Kleine Zeester hecht waarde aan de volgende sociale vaardigheden:

  • Positief taalgebruik, de pedagogisch medewerkers geven het voorbeeld.
  • Gebruik van woorden passend bij de leeftijd van het kind.
  • Luisteren naar elkaar en elkaar laten uitpraten.
  • Samen opruimen.
  • Met z’n allen gezamenlijk aan tafel eten.
  • Geen kinderen weren om mee te spelen.
  • Elkaar helpen met bijv. jas aantrekken, schoenen dichtdoen ect.
  • Baby’s tegenover elkaar zetten in een wipstoel, naast elkaar leggen in de box.

Tijdens o.a. tafelmomenten en activiteiten besteden de pedagogisch medewerkers aandacht aan de sociale vaardigheden op een passende manier binnen de belevingswereld van het kind.

Door mee te spelen met de kinderen, kan ook sociaal gedrag tussen kinderen worden gestimuleerd: ‘Ik zie dat kind X ook graag mee wil doen, misschien wil hij ook wel een kopje koffie, wil je voor haar ook iets te drinken maken?’

MAHV4048Elkaar helpen; doen wij altijd. Oudere kinderen kunnen jongere kinderen bijvoorbeeld de schoenen aangeven, omdat zij er zelf niet bij kunnen. Kinderen kunnen de deur voor elkaar open houden, iets oppakken voor een ander etc. Kinderen kunnen de pedagogisch medewerkers helpen met tafel dekken of tafel afruimen. De kinderen worden hierdoor gestimuleerd om elkaar en volwassenen te helpen. Ervaring leert dat de kinderen erg trots zijn als ze andere kinderen kunnen helpen, dit gebeurt al vaak uit zichzelf.