Ga direct naar

Peuteropvang
Kinderopvang

Persoonlijke competentie

Elk kind is uniek en bijzonder. Wij accepteren kinderen zoals ze zijn en hebben vertrouwen in het vermogen van kinderen. Kinderen leren binnen hun eigen vermogen, tempo en op geheel eigen wijze. Mochten ze een keer niet mee willen doen aan een activiteit, is dat ook prima. Wel wordt het gestimuleerd, maar niet gedwongen.

Door te spelen leren kinderen veel. Ze ontdekken vanuit nieuwsgierigheid of behoefte. Daar speelt de pedagogisch medewerker een belangrijke rol in. Zij stimuleert het kind in zijn spel en ontdekkingsreis, moedigt het kind aan en geeft complimentjes. Ze maakt een kind bewust van zijn eigen talenten en capaciteiten. Daarnaast ondersteunt ze het kind door te troosten, te helpen en te oefenen. De pedagogisch medewerker begeleidt het kind in zijn ontwikkelingen en helpt zo zijn gevoelens een plaats te geven.
De groep nodigt uit tot spel en is ingedeeld in hoeken. In die hoeken staan lage kasten, zodat kinderen zelf kunnen pakken waarmee ze willen spelen. Dit vergroot de zelfstandigheid en zelfvertrouwen van het kind. De pedagogisch medewerker zorgt daarbij voor gevarieerd spelmateriaal, dat aansluit bij de behoefte en het ontwikkelingsniveau van het kind. Het daagt uit om een stapje verder te gaan, en ontwikkelen zo hun creativiteit, talent, fantasie en doorzettingsvermogen. Ook zorgt ze voor uitdagende activiteiten en spelaanbod.

Kinderen worden in hun persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd door veel en gevarieerd te bewegen. Hierdoor krijgt een kind verschillende bewegingen onder de knie. Het gaat zowel om de grove motoriek als de fijne motoriek (kleine bewegingen met vooral handen en vingers). Bewegen speelt ook een belangrijke rol bij het leren van taal. Kinderen leren begrippen als onder, boven, over, achter, links en rechts vooral door zich deze begrippen bewegend eigen te maken. We zijn veel buiten te vinden, maar hebben tevens de gymzaal van de school regelmatig tot onze beschikking. We hebben dus genoeg mogelijkheden om de kinderen veel te laten bewegen.

Door veel met de kinderen te praten, te zingen en boekjes voor te lezen wordt de taalontwikkeling nog meer gestimuleerd.

DSC00382