Ga direct naar

Peuteropvang
Kinderopvang

Meldcode kindermishandeling / Sociale kaart

Het is voor ons een belangrijke taak om alert te zijn op de vermoedens van kindermishandeling.

De Meldcode kinderopvang helpt hierbij.

De meldcode bestaat uit vijf basisstappen:

  1. In kaart brengen van signalen
  2. Collegiaal overleg en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis
  3. In gesprek gaan met ouders.
  4. Wegen van het geweld aan de hand van afwegingskader: inschatten risico, aard en ernst van het geweld.
  5. Beslissen: hulp organiseren of melden.

Door dit stappenplan weten wij wat we moeten doen bij het vermoeden van kindermishandeling.

U kunt de sociale kaart raadplegen voor eventuele hulp.