Huisregels

Wij zijn als organisatie erg flexibel maar wij stellen wel bepaalde regels. Zowel ouders als de pedagogisch medewerkers dienen zich hieraan te houden. De huisregels liggen in de gang van iedere locatie, is daardoor inzichtelijk voor alle ouders/geïnteresseerden. Tevens krijgen de ouders de huisregels mee bij inschrijving van hun kind. Eventuele veranderingen worden door middel van de maandelijkse nieuwsbrief aan iedere ouder medegedeeld. Bij het eerste kennismakingsgesprek worden deze huisregels ook aan u meegeven.